Mesnil Expérience Millésime Magnum

4.490,00  včetně DPH

Mesnil Expérience Millésime  Magnum 1,5L 100% Chardonnay z více než 70 let starých keřů v Le Mesnil-sur-Oger

Popis

Mesnil Expérience Millésime  Magnum 1,5L

100% Chardonnay z více než 70 let starých keřů v Le Mesnil-sur-Oger a jediného ročníku, minimálně 12 měsíců dlouhé vyzrávání vína na jemných kalech v sudech, zrání na kalech v láhvi trvá minimálně 7let, dle kvality ročníku, dosage 3g/l (nebo ve variantě non dosé)

Další informace

Výrobce vín

Barva vín

Období a svátky

, ,

Odrůda vín

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Mesnil Expérience Millésime Magnum“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Zrušení / Vrácení / Výměna zásady

I. Prodejce

obchodní společnosti Czech Lenov s.r.o.

se sídlem Na Hanspalce 1384/1 Praha 6

identifikační číslo: 03078299

zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS V Praze  oddíl C, vložka 227179

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese trh.kvalitazarohem.cz


II. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (také "prodávající") a kupujícím (také „zákazníkem“) při objednávkách a dodávkách zboží.

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinností od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.


III. Objednávka produktů

Zboží lze objednávat zejména pomocí internetového e-shopu trh.kvalitazarohem.cz

Každá taková objednávka musí obsahovat:

a) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt)

b) zboží určené názvem, a dále také množství objednaného zboží.

Obdržení objednávky prostřednictvím prodejního systému e-shopu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu.

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu.


IV. Platební a dodací podmínky

Úhrada ceny produktů se provádí převodem na účet provozovatele nebo hotově na odběrném místě / v obchodě.

Náklady na dodání na adresu kupujícího hradí kupující. V ceně poštovného je zahrnuta také cena balného.


V. Reklamace

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nemají jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, prodejcem či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


VI. Zrušení objednávky a změna objednávky

Kupující má právo zrušit nebo změnit objednávku či její část, a to do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12.00 hod. dne předcházejícího vydání zboží. Kupující je povinen v takovém případě oznámit zrušení nebo změnu objednávky e-mailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy:

a) se podstatně změnila cena zboží nebo je daný produkt dlouhodobě nedostupný,

b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo

c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.


VII. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas prodejci k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto dodací a obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky učiněné zákazníkem u prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto dodací a obchodní podmínky měnit. Změnu zveřejní prodejce na svých stránkách, a to přiměřeným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich účinnosti.

Ostatní, zde neuvedené vztahy prodávajícího a zákazníka se řídí relevantními ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku v platném znění a obecně právními předpisy České republiky.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2021

Czech Lenov s.r.o.